GB Creative

Členové IRSE se v roli poradců v oblasti implementace konceptu sociálního podnikání a spolutvůrců podnikatelského záměru podílí na přípravě a nyní již i na realizaci projektového záměru založení nového sociálního podniku GB Creative. Společnost GB Creative s.r.o. vznikla v září 2016 jako sociální podnik (SP) založený na principech integračního sociálního podnikání, jehož hlavní náplní je provoz kreativní dílny a výrobny hand made výrobků v obci Jirkov. Za založením GB Creative s.r.o. a záměrem výstavby vlastních prostor a následného provozu kreativní dílny stojí přesvědčení společníků, že tento podnikatelský záměr v sobě spojuje příležitost spustit podnikání v perspektivní a vysoce konkurenceschopné oblasti spolu s možností vytvořit vhodné pracovní pozice a zázemí pro OZP.

GB Creative s.r.o. se bude specializovat na kreativní tvorbu a výrobu hand made produktů (šperků, bižuterie, bytových a oděvních doplňků, doplňků pro domácí zvířata, apod.) z různorodého materiálu. Prioritou společnosti GB Creative s.r.o. je individuální přístup a odborné poradenství k zákazníkům i svým zaměstnancům. Vizí společnosti je vybudovat kreativní svět plný tvořivosti zaměřený nejen na korálkové techniky pro všechny, kdo chtějí tvořit a smysluplně naplnit svůj čas.

Součástí aktivit SP je podpora neustálého zvyšování nejen profesních kompetencí pracovníků OZP, které jim umožní seberealizaci v příjemném pracovním prostředí a nabídne pracovní náplň, jež zohledňuje jejich specifické potřeby. V širším a dlouhodobém pohledu je smyslem SP pomoci cílové skupině zaměstnanců se plně integrovat do ekonomicko-společenského života, tzn. poskytnout OZP průběžnou podporu a možnost osobnostního rozvoje i mimo pracovní život. Součástí principů podnikání SP je šetrný přístup k životnímu prostředí a upřednostňování využití místních zdrojů spolu se spoluprací s místní komunitou.

Součástí projektového záměru je i výstavba nové výrobní haly se skladovacím a administrativním zázemím a zázemím pro zaměstnance s plánovanými investičními výdaji 4,9 mil. Kč. Dokončení záměru se předpokládá na konci roku 2018.