• Služby

    SLUŽBY

Vzdělávání a personální poradenství

Realizujeme vzdělávací projekty zaměřené na rozvoj osobnostních, odborných a profesních znalostí a dovedností s akcentem na rozvoj sociálního podnikání a MSP.

Dále poskytujeme konzultační a implementační služby v oblasti řízení lidských zdrojů především pro oblast sociálního podnikání.