Byty pro Most a Chomutov

Cílem projektu je zajištění přístupu cílové skupině projektu (osoby v bytové nouzi) k dlouhodobému, finančně dostupnému a prostorově nesegregovanému nájemnímu bydlení.

Předmětem projektu je pořízení tří sociálních bytu a rekonstrukce vybraných bytů pro sociální bydlení v Chomutově a Mostě, které jsou určeny osobám v bytové nouzi, které v důsledku nepříznivých životních situací nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

Dalšími cíli projektu je zvýšení počtu bytů pro sociální bydlení ve městě Chomutov a Most, snížení počtu osob v bytové nouzi, snížení rizika sociálního vyloučení těchto osob, zlepšení podmínek pro sociální začlenění osob v bytové nouzi, a další.

Výsledkem projektu je, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené, dotčené projektem dosáhnou díky výstupům projektu na cenově dostupné nájemní bydlení, které na běžném trhu s bydlením nejsou schopni pro sebe či svou rodinu zajistit a které jim významně napomůže se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.