Byty pro Chomutov

Cílem projektu je zajistit přístup osobám v bytové nouzi k dlouhodobému, finančně dostupnému a prostorově nesegregovanému nájemnímu bydlení.

Předmětem projektu je pořízení a rekonstrukce vybraných stávajících devíti bytů pro sociální bydlení v Chomutově, které jsou určeny osobám v bytové nouzi, které v důsledku nepříznivých životních situací nemají přístup k bydlení a jsou schopné plnit povinnosti vyplývající z nájemního vztahu.

Dalšími cíli projektu je zvýšení počtu bytů pro sociální bydlení ve městě Chomutov, snížení počtu osob v bytové nouzi, snížení rizika sociálního vyloučení těchto osob, zlepšení podmínek pro sociální začlenění osob v bytové nouzi, a další.

Výsledkem projektu je, že osoby sociálně vyloučené nebo sociálním vyloučením ohrožené dotčené projektem, dosáhnou díky výstupům projektu na cenově dostupné nájemní bydlení, které na běžném trhu s bydlením nejsou schopni pro sebe či svou rodinu zajistit a které jim významně napomůže se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života společnosti.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.