Natura Bohemica

Členové IRSE se v roli  spolutvůrců podnikatelského záměru a konzultantů v oblasti sociálního podnikání podíleli na přípravě podnikatelského záměru nového sociálního podniku NATURA BOHEMICA.

Společnost NATURA BOHEMICA II s.r.o. vznikla v prosinci 2016 jako sociální podnik (SP) založený na principech integračního sociálního podnikání. Jeho hlavní náplní je provoz zpracovny a výrobny masa ze zvěřiny v obci Chomutov. Vznik SP je spojen s přirozeným vývojem podnikání obou hlavních nositelů myšlenky, otce a syna. Za založením podniku a záměrem vybudování vlastních prostor a následného provozu zvěřinového závodu stojí přesvědčení těchto dvou hlavních společníků o efektivním využití zkušeností z podnikání a zaměstnávání pracovníků s OZP v oboru vinařství, existenci mezery na trhu se zvěřinou nejen v Ústeckém ale i sousedních krajích, velmi vřelý vztah k myslivosti a přírodě Krušnohoří. Všichni společníci podniku mají dlouholeté a bohaté více jak 10 leté zkušenosti se zaměstnáváním pracovníků OZP.  V širším a dlouhodobém pohledu je smyslem SP pomoci CS zaměstnanců se plně integrovat do ekonomicko-společenského života, tzn. poskytnout OZP průběžnou podporu a možnost osobnostního rozvoje i mimo pracovní život.